Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn

Nhằm trao đổi về công tác phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề do HĐND tỉnh, huyện ban hành; đánh giá những kết quả đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ sau Hội nghị giao ban tháng 10/2018 đến nay; Thường trực HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Tâm chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn.


Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác HĐND huyện, xã trong thời gian qua; việc tổ chức thực hiện giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND; việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của các Ban HĐND; công tác phối hợp với Thường trực HĐND cấp trên và UBND cùng cấp để chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường kỳ và đột xuất của HĐND; tác động của việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, huyện ban hành tại các địa phương. Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung – Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, xã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, chất lượng ngày càng được nâng cao; nhiều địa phương đã chủ động liên hệ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện để trao đổi thông tin phục vụ hoạt động và công tác HĐND ở cấp mình

Về định hướng một số nội dung trong thời gian đến, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chú trọng triển khai việc giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là đối với diện tích giao khoán và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng tại các địa phương.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn