Danh mục dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Trà My

.

1 Xây dựng nhà máy nước Bắc Trà My
  1. Tên dự án: Nhà máy nước Bắc Trà My.
  2. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 4, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước tiên tiến với công suất 2.000 m3/ ngày đêm cùng hệ thống cấp nước vận hành hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, công nghiệp… cho 2.500 hộ dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục và chất lượng nước sau xử lý của hệt hống cung cấp nước đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt  QCVN 01:2009-BYT
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: 4.000 m2 
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 60 tỷ đồng, trong đó:
  + Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách (75%): 45 tỷ đồng.
  + Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (25%): 15 tỷ đồng
  6. Hình thức đầu tư: theo hình thức đối tác công tư 
2 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt
  1. Tên dự án: Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Thành Nam - Bắc Trà My.
  2. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: 73.822,4 m2 (tại vị trí hiện tại của Khu chứa và xử lý rác thải Trà Sơn, huyện Bắc Trà My)
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 18 tỷ đồng.
  6. Hình thức đầu tư: theo hình thức đối tác công tư (trong đó: 61,1 % là vốn của Doanh nghiệp tương ứng 11 tỷ đồng; còn lại 38,9% là vốn từ ngân sách địa phương tương ứng 7 tỷ đồng).
3 Khu thương mại dịch vụ
  1. Tên dự án: Khu trung tâm thương mại thị trấn Trà My
  2. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu trung tâm thương mại và dịch vụ khác sạn.
  4. Diện tích đất đề nghị: khoảng 1.880 m2
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 20 tỷ đồng
  6. Hình thức đầu tư: Giao đất có thu tiền sử dụng đất, Doanh nghiệp đầu tư bằng vốn tự có
4 Xây dựng nhà máy sản xuất, xuất khẩu tinh dầu và phát triển vùng nguyên liệu Quế Trà My
  1. Tên dự án : Xây dựng nhà máy sản xuất, xuất khẩu tinh dầu và phát triển vùng nguyên liệu quế Trà My
  2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Giác , huyện Bắc Trà My , tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư  :  Xây dựng nhà máy sản xuất tinh đâu quế công xuất  100 tấn / năm , hình thành vùng nguyên liệu 40.000 – 50.000 hecta
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: khoảng 150 – 200 hecta
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 3.500.000.000  đồng 
  6. Hình thức đầu tư :  Vốn doanh nghiệp tự có và vốn vay ngân hàng 
5 Nhà máy gỗ
  1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ (gỗ ghép thanh, viên nén, gỗ dán, gỗ lạng, ván ép)
  2. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tinh Dầu Quế, tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới một Nhà máy chế biến lâm sản gồm: Nhà xưởng, trang bị máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất gỗ ghép thanh, viên nén, gỗ dán, gỗ lạng, ván ép phục vụ trong nước và xuất khẩu từ nguồn gỗ rừng trồng; những phụ phẩm sau khai thác rừng hoặc phế phẩm nông lâm nghiệp, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường; trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của thị trường đầu vào (như: lao động, nguyên vật liệu tại chỗ, hạ tầng cơ sở,…) và thị trường đầu ra nhằm mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư; qua đó tạo công ăn việc làm cho một số lao động tại địa phương, tăng thu cho ngân sách Nhà nước,…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam.
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: khoảng 12.200 hecta
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 22.000.000.000 đồng
  6. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.
6 Dự án Khu liên hợp thể thao huyện Bắc Trà My
  1. Tên dự án: Khu liên hợp thể thao huyện Bắc Trà My
  2. Địa điểm thực hiện dự án:Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư: Tạo khu vui chơi và phát triển hạ tầng huyện
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: khoảng 3 hecta
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 8.000.000.000 đồng
  6. Hình thức đầu tư: Vốn tự có
7 Khu dân cư thị trấn Trà My
  1. Tên dự án: Khu dân cư trung tâm thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
  2. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm mục tiêu quản lý, phát triển và từng bước triển khai hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung; tạo cơ sở để thu hút dự án đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Trà My và của toàn huyện. Từng bước góp phần đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: 36,0ha.
  - Đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 1: 08ha; giai đoạn 2: 12ha; giai đoạn 3:16ha.
  5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: khoảng 250 tỷ đồng 
  6. Hình thức đầu tư: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chuyển quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch.
8 Dự án trồng rừng gỗ lớn
  1. Tên dự án: Phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn huyện Bắc Trà My
  2. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
  3. Mục tiêu đầu tư:
  - Tạo vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung phục vụ công nghiệp chế biến, cho ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
  - Tạo ra các mô hình trồng rừng gỗ lớn để người dân học hỏi để từng bước chuyển đổi tập quán canh tác từ quảng canh sang thâm canh, từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn. 
  4. Diện tích đất đề nghị nghiên cứu: khoảng  5.700 ha
  Trong đó:
  - Diện tích đất thuê tại 3 xã:Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka: 700 ha
  - Diện tích đất liên kết với người dân tại các xã: 5.000 ha
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 118.000.000.000 đồng
&am

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn