Huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị gặp mặt các tổ chức tôn giáo và tín đồ tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân dịp xuân Canh Tý 2020

Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2020, Huyện Bắc Trà My đã tổ chức hội nghị gặp mặt các tổ chức tôn giáo và tín đồ tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân dịp xuân Canh Tý 2020.