Đồng chí Trần Toại – Phó Chủ tịch UBND huyện thăm chúc tết người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Nú

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, ông Trần Toại – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm chúc tết người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Nú.