Động viên, hỗ trợ các gia đình có người bán vé số trên địa bàn huyện bị mất việc làm, giảm thu nhập, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Sáng ngày14/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành trao tặng 15 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1.000.000 đồng cho 15 người bán vé số trên địa bàn huyện bị mất việc làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đang thật sự khó khăn từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Qua đó, góp phần giúp cho các gia đình giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.


Lãnh đạo huyện đến thăm và trao quà tại khu cách ly tập trung số 01 của huyện

Trước đó, vào chiều ngày 10/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện đến thăm, động viên và hỗ trợ tiền ăn cho 10 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung số 01 của huyện, với số tiền: 11.200.000 đồng. Đồng thời trao tặng quà cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu cách ly với số tiền 3,5 triệu đồng, từ nguồn điều chuyển của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Qua đó, kịp thời động viên lực lượng đang trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.


Ông Nguyễn Hữu Trung- PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn huyện

Tính đến 9 giờ 00 phút,  ngày 14/4/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 90 triệu đồng./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn