Thông báo Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện (đợt 2 năm 2020)

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện (đợt 2 năm 2020)Tải file Thông báo TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn