Kiểm tra công tác đầu tư và hoạt động của Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại huyện Bắc Trà My

.

Ngày 26/02/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên -  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam làm Trưởng  đoàn đã kiểm tra công tác đầu tư và hoạt động của Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại huyện Bắc Trà My.