Thông báo số 8 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19

.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 8 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (Thông báo số 279/TB-KSBT ngày 10/5/2021).


Để chủ động phòng chống, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tham mưu, chi đạo và thực hiện phương án cách ly y tế đối với những người đã từng đi đến các địa điểm trong những mốc thời gian trên trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Link file Thông báo: https://quangnamcdc.gov.vn/attachments/article/833/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20s%E1%BB%91%208%20-%20CDC.pdf

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn