Hơn 2000 lượt hộ dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My được vay vốn phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021

.

Chiều ngày 12.7, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý II, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu trực tuyến huyện Bắc Trà My, Ông Nguyễn Dương Quang – Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham dự Hội nghị.



Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng, hiệu quả. Cụ thể, trong 6 tháng qua có 29.286 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần cho 11.715 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm cho 6.940 lao động, có 12 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp 834 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn 13.800 công trình nước sạch, vệ sinh; xây dựng 201 ngôi nhà ở xã hội. Tại huyện Bắc Trà My, theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nguồn vốn huy động là 40,777 triệu đồng, chiếm 9,4 %tổng  nguồn vốn, tăng so với đầu năm 8060 triệu đồng. Doanh số cho vay đến 30/6/2021 đạt 99,262 triệu đồng, với trên 2000 lượt hộ vay. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt nợ đến hạn. Theo đó, giữ vững chất lượng tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian đến, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My tiếp tục tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách còn lại đã được giao năm 2021; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giao khoán huy động tiền gửi qua tổ TK&VV để đạt theo kế hoạch tỉnh giao./.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn