Bảo tồn Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa huyện Bắc Trà My gắn với phát triển du lịch trong tương lai

.

Đoàn công tác HĐND Tỉnh do Ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn vừa đi kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ (DTLS TTB) - Nước Oa tại xã Trà Tân huyện Bắc Trà My.