Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I năm 2021

.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản UBND huyện Bắc Trà My thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I năm 2021


Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn