Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

.

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện đang tổ chức giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại đơn vị. Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện, nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ. Về phương thức giảm lãi suất cho vay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại ngân hàng chính sách xã hội, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My giao dịch tại xã Trà Đốc

Cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như: Đối với khách hàng còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (PRA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo. Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi, Ngân hàng CSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ TK&VV hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng CSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng CSXH huyện thì Ngân hàng CSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn