Thông báo tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày 16/1/2022

.

        Theo Thông cáo báo chí số 264 ngày 16/1/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam. Trên địa bàn huyện Bắc Trà My, có 05 trường hợp ghi nhận dương tính với Covid-19, cụ thể như sau:
     
         1. Bệnh nhân số 2018669; Họ và tên: H.V.X; Sinh năm: 1996; Địa chỉ: Trà Tân, Bắc Trà My, Quảng Nam.

         2. Bệnh nhân số 2018670; Họ và tên: H.N.T.U; Sinh năm: 2018; Địa chỉ: Trà Tân, Bắc Trà My, Quảng Nam.

         3. Bệnh nhân số 2018785; Họ và tên: H.T.T; Sinh năm: 1999; Địa chỉ: Trà Bui, Bắc Trà My, Quảng Nam.

         4. Bệnh nhân số 2018786; Họ và tên: H.V.D; Sinh năm: 2000; Địa chỉ: Trà Bui, Bắc Trà My, Quảng Nam.

         5. Bệnh nhân số 2018787; Họ và tên: H.V.T; Sinh năm: 2001; Địa chỉ: Trà Bui, Bắc Trà My, Quảng Nam.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn