Xã Trà Đốc kết nạp lực lượng dân quân mới

.

Sáng ngày 28/2/2022, UBND xã Trà Đốc đã tổ chức Lễ kết nạp lực lượng Dân quân mới. Dự lễ kết nạp, có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thôn đội trưởng và 17 đồng chí dân quân được kết nạp đợt này, trong đó 05 đồng chí là lực lượng dân quân thường trực, 03 đồng chí lực lượng tại chỗ và 09 đồng chí là lực lượng cơ động.


Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Cao Quý - Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã công bố định kết nạp và giao nhiệm vụ cho các đồng chí chiến sỹ mới đồng thời nhấn mạnh và đề nghị các đồng chí dân quân mới của xã tập trung thực hiện nghiêm túc  06 nhiệm vụ của người chiến sỹ Dân quân theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Thay mặt lực lượng dân dân quân mới, đồng chí Hồ Thị Thau đã tuyên thệ, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành xuât sắc các nhiệm vụ được giao.

Dân quân là một trong những thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; là lực lượng làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Kết nạp Dân quân mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm xây dựng lực lượng dân quân cấp xã ngày càng đảm bảo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàn chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn