Bắc Trà My: Hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025

.

Sáng ngày 11/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về các nội dung triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, giai đoạn 2021-2025.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, giai đoạn 2021-2025, khái toán tổng kinh phí thực hiện Chương trình là hơn 316 tỷ đồng, trong đó, kinh phí năm 2022 hơn 41 tỷ đồng. Chương trình có 10 dự án thành phần, gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; thực hiện bình đẳng giới; đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm DTTS còn khó khăn; tuyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS.

Tại cuộc họp, UBND huyện Bắc Trà My cũng đã kiến nghị một số nội dung: Các Bộ, ngành sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo tiến độ. UBND tỉnh phân bổ nguồn và cho tạm ứng kinh phí một số dự án để các địa phương chủ động thực hiện...