Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện

.

Sáng ngày 23/3, huyện Bắc Trà My đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ  tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.