Tập huấn bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS

.

Từ ngày 14/4 đến ngày 15/4/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND  huyện Bắc Trà My tổ chức 02  hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin cho 49 vị Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Trà My.


Tại Hội nghị, các báo cáo viên cung cấp 3 chuyên đề đến đội ngũ người có uy tín địa phương, gồm: thông tin về tình hình kinh tế xã hội, một số chương trình, chính sách Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bồi dưỡng, nâng cao vai trò của người uy tín trong cộng đồng người DTTS, nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật và hướng dẫn báo cáo định kỳ. Bên cạnh đó, người có uy tín được trao đổi, thảo luận, phản ánh và giải đáp các vấn đề mà mình quan tâm như: việc thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trong tình hình mới; những tâm tư, nguyện vọng trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; các vụ việc, tình huống phát sinh trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lớp tập huấn nhằm giúp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn