Xã Trà Ka tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới cho đảng viên

.

          Ngày 14/4, Đảng ủy xã Trà Ka tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện các văn bản xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Trung ương, Tỉnh uỷ và Huyện ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã.


Quang cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã quán triệt, triển khai 03 văn bản của Trung ương về một số nội dung như đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’”; những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 – 2025; Quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Triển khai 03 văn bản của tỉnh Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai 04 văn bản của huyện ủy Bắc Trà My về lãnh đạo xây dựng Hội Nông dân vững mạnh toàn diện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Huyện ủy Bắc Trà My về nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng tổ chức Hội và Phong trào Phụ nữ huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021-2025; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

          Sau Hội nghị, Đảng bộ xã Trà Ka sẽ tiếp tục áp dụng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ công tác của địa phương trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn