Tập huấn, bồi dưỡng công tác mặt trận năm 2022

.

Sáng ngày 21/4/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ khai mạc tập huấn, bồi dưỡng công tác Mặt trận năm 2022 cho 72 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.