Lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử

.

Sáng ngày 21 tháng 4, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử. Tại điểm cầu Chi cục thuế khu vực Trà My –Tiên Phước, ông Trần Toại – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Chi cục thuế địa phương đã tham dự Lễ công bố.