TB số 331/TB-UBND 22tháng 5 năm 2018 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018

TB số 331/TB-UBND 22tháng 5 năm 2018 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tên tin đính kèm: 331.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn