Thong báo số 338/TB-UBND ngày 23/5/2018 về việc kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 21/5/2018

Thong báo số 338/TB-UBND ngày 23/5/2018 về việc kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 21/5/2018

Tên tin đính kèm: tb_338.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn