Thông báo số 637/TB-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp thông qua dự thảo Đề án quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư giai đoạn 2018 - 2020

Thông báo số 637/TB-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp thông qua dự thảo Đề án quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư giai đoạn 2018 - 2020

Tên tin đính kèm: scan0051.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn