TBKL số 638/TB-UBND ngày 21/11/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp về công tác giảm nghèo năm 2018

TBKL số 638/TB-UBND ngày 21/11/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp về công tác giảm nghèo năm 2018

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn