Thông báo số 166/TB-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp giao ban ngày 09/4/2019

Thông báo số 166/TB-UBND ngày 09/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp giao ban ngày 09/4/2019

Tên tin đính kèm: TB166.09.04.2019.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn