thông báo số 169/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Nhuần tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện

thông báo số 169/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Nhuần tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện

Tên tin đính kèm: 169.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn