Thông báo số 167/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH Quý I, tháng 3; triển khai nhiệm vụ Quý II, tháng 4 năm 2019

Thông báo số 167/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH Quý I, tháng 3; triển khai nhiệm vụ Quý II, tháng 4 năm 2019

Tên tin đính kèm: TB167.10042019.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn