Thông báo số 178/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp xúc tiến đầu tư Khu thể thao – giải trí Dương Hòa

Thông báo số 178/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp xúc tiến đầu tư Khu thể thao – giải trí Dương Hòa

Tên tin đính kèm: TB178.16042019.KhuTT-GT.DHoa.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn