Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuôc họp giao ban thường kỳ ngày 16/4/2019

Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuôc họp giao ban thường kỳ ngày 16/4/2019

Tên tin đính kèm: TB179.16042019.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn