Thông báo số 180/TB-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện về Thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 13/3/2019 của Bộ Tài chính

Thông báo số 180/TB-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện về Thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 13/3/2019 của Bộ Tài chính

Tên tin đính kèm: TB180.17042019.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn