Thông báo số 194/TB-UBND ngày 23/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Nhuần tại buổi làm việc với xã Trà Kót về công tác quản lý bảo vệ rừng

Thông báo số 194/TB-UBND ngày 23/4/2019 của UBND huyện về Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Nhuần tại buổi làm việc với xã Trà Kót về công tác quản lý bảo vệ rừng

Tên tin đính kèm: scan0045.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn