Thông báo số 85/TB-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện về Nội dung làm việc với xã Trà Giang

Thông báo số 85/TB-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện về Nội dung làm việc với xã Trà Giang

Tệp tin đính kèm: TB85.TGG.2020

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn