Xã Trà Sơn ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng

.

Ngày 22/4, tại Làng văn hóa Cao Sơn, UBND xã Trà Sơn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng xã.

Các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng xã Trà Sơn. Ảnh: Tô Thị Dũng

Câu lạc bộ gồm 26 thành viên, sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật cồng chiêng của đồng bào Cadong trên địa bàn xã Trà Sơn. Việc ra mắt Câu lạc bộ cũng đồng thời nhằm từng bước xây dựng cồng chiêng thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần phát triển du lịch tại Làng văn hóa Cao Sơn. Tại buổi ra mắt, Câu lạc bộ thông qua quy chế hoạt động, trình diễn điệu cồng chiêng độc đáo và giới thiệu các nét đẹp văn hóa của đồng bào Cadong đến nhân dân và học sinh địa phương.