Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 đợt 1

Sở Tư pháp vừa có Công văn 761/STP-BTC, ngày 21/4/2022 phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 đợt 1.

Theo đó, đợt 1 cuộc thi sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 26/5/2022. Nội dung tập trung về kiến thức cơ bản của các Luật mới ban hành, các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em và gia đình, cụ thể: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản có liên quan; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Luật Cư trú 2020; Luật trẻ em 2016; Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội. 

Chi tiết Công văn 761/STP-BTC

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn