Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My đẩy mạnh thông tin tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 26/4/2022.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại với dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng chính quyền số. Trên quan điểm đó, huyện Bắc Trà My đã triển khai tuyên truyền việc sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân hiểu, các tổ chức, doanh nghiệp chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi nhất.

Để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến chính là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Cụ thể:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích.

Khi tham gia DVCTT mức độ 3, mức độ 4, tổ chức, cá nhân có thể điền thông tin vào các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.quangnam.gov.vn; sau đó thực hiện đăng ký tài khoản người dùng, lựa chọn lập tài khoản cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và hoàn thiện thông tin đăng ký và xác thực đăng ký qua tài khoản gmail; Khi đăng ký xong vào lại đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã khởi tạo, vào phần mềm chọn đơn vị thực hiện và chọn dịch vụ cần giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bắc Trà My. Với dịch vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, đều được thực hiện trên môi trường mạng. Sử dụng DVCTT mức độ 3 việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Sử dụng DVCTT mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí trực tuyến, sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Đây là bước tiến mới về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải quyết các TTHC. 

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh với 261 thủ tục hành chính thuộc các phòng Kinh tế Hạ tầng 36 thủ tục; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 16 thủ tục; Phòng Nội vụ 31 thủ tục; Phòng Tài nguyên và Môi trường 39 thủ tục; Phòng Tư pháp 30 thủ tục; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 26 thủ tục; Phòng Văn hoá và Thông tin 26 thủ tục; Phòng Tài chính Kế hoạch 21 thủ tục; Phòng Giáo dục và Đào tạo 36 thủ tục.

Cung cấp các DVCTT được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Việc sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức. Thông qua việc triển khai DVCTT mức độ 3 và mức độ 4, người dân, tổ chức có thể giao tiếp với cơ quan nhà nước 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tại bất cứ đâu có kết nối internet; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ; giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện. Tuy nhiên đa số tổ chức, công dân luôn có tâm lý e ngại, sợ thất lạc hồ sơ khi gửi qua mạng, không yên tâm như nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để sử dụng được dịch vụ này cần phải có một sự hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin nên người dân cũng ít quan tâm thực hiện. 

Để nâng cao số lượng TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và công dân sử dụng DVCTT, huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú về DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử huyện, hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến Đài truyền thanh cơ sở, mạng xã hội (Zalo, Facebook); tờ rơi, băng rôn, phướn tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường trung tâm xã, thị trấn về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng; gửi văn bản thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn