Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đạo tạo, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện, Huyện đoàn Bắc Trà My ban hành Kế hoạch Liên tịch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022.

              Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, người dân và bản thân trẻ em thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục… Từng bước hạn chế tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội.

 

               Để Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022 có hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác quản lý, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức các hoạt động dạy bơi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước, cũng như tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai chương trình.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn