Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bắc Trà My triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 04/5, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam; đồng chí Văn Phú Quân – Trưởng Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh; đồng chí Thái Hoàng Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bắc Trà My. Đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, năm 2021 số người tham gia BHXH đạt 100% kế hoạch BHXH tỉnh Quảng Nam giao, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.218/2.218 người, BHXH tự nguyện là 521/521 người; số người tham gia BHYT là 41.684/41.684 người; số thu, thu được 74,344 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch BHXH tỉnh Quảng Nam giao. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo, an toàn, kịp thời; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục triển khai hiệu quả. 

 

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 4/6/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; Công văn số 3009/UBND-BHXH ngày 20/8/2021 về triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2021-2022; Công văn số 1451/UBND-VP ngày 11/5/2021 về việc tiếp tục triển khai rà soát thông tin, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình; Công văn số 3659/UBND-VP ngày 08/10/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủCông văn số 4480/UBND-VP ngày 17/12/2021 của UBND huyện về việc khẩn trương thông báo cho người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP; Công văn số 4550/UBND-VP ngày 22/12/2021 của UBND huyện về việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn huyện năm 2021.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều kế hoạch, chương trình, quy chế phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã chủ động chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị BHXH huyện - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cần tích cực tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo thực hiện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến UBND các xã, thị trấn, nhất là BHXH tự nguyện; công tác cấp thẻ BHYT trên địa bàn; BHXH huyện cần phối hợp tốt với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã giải đáp một số thắc mắc của các thành viên Ban Chỉ đạo về chế độ TNLĐ-BNN và một số chế độ chính sách BHXH.

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Tuấn – PCT UBND huyện đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục giữ vững và phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT, Luật BHXH năm 2022; đề nghị UBND các xã, thị trấn lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc các xã được Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng kịp thời, đúng quy định. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT dân số trên địa bàn huyện và các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022; Bên cạnh đó Hội nghị cũng thảo luận trong việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho UBND các xã, thị trấn; BHXH huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn. Đồng thời phấn đấu chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng quy định cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đồng chí Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn