Bắc Trà My tổ chức “Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũtrang huyện năm 2022”

Sáng ngày 10.5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tổ chức “Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang huyện năm 2022”.

 

Tham gia Hội thi có 29 thí sinh đến từ 13 xã, thị trấn. Các thí sinh tham dự Hội thi trải qua 2 phần thi: phần thi nhận thức, xử lý tình huống công tác Đảng, công tác chính trị và phần thi thực hành bài giảng chính trị. Trong đó, phần thi kiến thức bao gồm các nội dung như: những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X; Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình hình, nhiệm vụ của đất nước, quân đội, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, cơ quan, đơn vị, địa phương và một số nội dung trọng tâm khác.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy chính trị của đội ngũ Chính trị viên, Chính trị viên phó các xã, thị trấn; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trực tiếp giảng dạy chính trị trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao khả năng, trình độ sư phạm, tích cực đổi mới hình thức giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chọn ra các thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn