Triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 2854/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

              Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng gồm: lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Sở, Ban, ngành, huyện trên toàn tỉnh; cán bộ, công chức cấp Sở, huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thành viên Tổ công nghệ cộng đồng theo các quyết định thành lập Tổ công nghệ cộng đồng của Uỷ ban nhân dân xã.

                Nội dung tập huấn, bồi dưỡng gồm có 06 chuyên đề chính: Căn bản chuyển đổi số; Chuyển đổi số địa phương; Nông nghiệp số; Chuyển đổi số giáo dục; Chuyển đổi số du lịch; Kinh tế số.

              Hình thức đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức trực tuyến thông qua các khoá học đóng gói sẵn trên nền tảng học trực tuyến và kết hợp hội thảo hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia giảng viên. Thời gian bắt đầu từ tháng 5/2022 đến hết năm 2022, dự kiến mỗi tháng triển khai 01 chuyên đề.

               Sau khi đợt khoá học kết thúc, học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá thông qua hình thức trắc nghiệm, với 04 mức xếp loại tương ứng: Giỏi, Khá, Trung bình, Không đạt (dưới điểm 5). Ngoài ra, khoá học cũng được đánh giá theo ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của đơn vị tổ chức.

               Khoá học với mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài; xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; định hướng và xác định được lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; xây dựng giá trị cốt lõi của văn hóa chính quyền số, văn hóa với đồng nghiệp, với người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong quản trị công; hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai; nhận biết và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công. 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn