Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

             Ngày 11/5/2022 đến ngày 12/5/2022, Đoàn giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với Ủy ban nhân dân 03 xã (xã Trà Tân, xã Trà Giang và thị trấn Trà My). Tham gia đoàn giám sát gồm các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các Ban tư vấn của UBMTTQVN huyện (ông Nguyễn Văn Nghĩa tư vấn Dân chủ&Pháp luật, ông Huỳnh Tấn Sâm tư vấn Dân tộc&Tôn giáo), đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng đoàn.

Quang cảnh Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Trà Giang

           Qua giám sát cho thấy, toàn bộ hệ thống chính trị tại địa phương từ cấp xã đến thôn đã vào cuộc chỉ đạo, tổ chức thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 45NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, góp phần giải quyết khó khăn của người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do thời gian gấp rút và đang trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát nên công tác hỗ trợ cho người dân chưa kịp thời.

          Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND các xã tiếp tục kiểm tra, rà soát để không bỏ sót đối tượng dẫn đến thiệt hại cho người dân; báo cáo số liệu phải khớp với báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên; phân loại đối tượng thụ hưởng nhất là hộ nghèo, người đồng bào DTTS, tôn giáo...; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách này đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn