Bắc Trà My vận động ủng hộ 55 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 17 tháng 5,  huyện Bắc Trà My tổ chức lễ phát động đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

 

Tại lễ phát động,  các cá nhân và tập thể trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tham gia ủng hộ 54.929.000 đồng. Trong năm qua, quỹ “Vì người nghèo” huyện Bắc Trà My đã vận động, tiếp nhận trên 512 triệu đồng. Trong đó, huyện đã vận động các doanh nghiệp, trường học, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp trên 313 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động quỹ “vì người nghèo” huyện Bắc Trà My đã tiến hành phân bổ xây dựng mới 11 nhà đại đoàn kết; thăm hỗ trợ 65 trường hợp là hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn hoạn nạn với số tiền 475 triệu đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ khó khăn xây dựng được nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn