Bắc Trà My tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 19/5, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy Bắc Trà My chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như khối Dân vận Đảng ủy xã Trà Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thôn 3 hiến đất và hoa màu trên đất để làm đường giao thông nông thôn; Chi bộ Trung tâm y tế huyện có nhiều nỗ lực, nhiều đóng góp quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện; các điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao như ông Trần Phước Thanh (thôn 2, xã Trà Giang), ông Nguyễn Quảng Hiệp (thôn Dương Trung, xã Trà Dương), ông Huỳnh Chung (thôn Ba Hương, xã Trà Đông); Chi bộ trường Tiểu học Kim Đồng (Đảng bộ Thị trấn Trà My) thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt hội đồng sư phạm và sinh hoạt lớp cho học sinh. 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, Đảng viên huyện nhà, nhất là những cá nhân, tập thể tại cơ sở đã có những cách làm hay, việc làm sáng tạo trong học tập, nêu gương Bác. Năm 2022, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo gương Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đơn vị mình; tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức, cơ sở Đảng, cán bộ, Đảng viên; tăng cường công tác phê bình, tự phê bình để phát huy những kết quả làm được; không tiếp tay cho những việc sai phạm.