Thông báo tuyển sinh của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang dự kiến tuyển sinh 600 học sinh, trong đó có 5% học sinh dân tộc kinh, cụ thể như sau:

 - Đối tượng: Học sinh người dân tộc thiểu số và dân tộc kinh (theo quy định)

- Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu tử 30/6/2022.

- Phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng và xét tuyển.

- Hình thức đăng ký tuyển sinh:

+ Gửi hồ sơ đăng ký tuyển sinh về địa chỉ: Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, số 46 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 0258.6533222 hoặc 

0258.3522508.

+ Hoặc đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên website của trường tại địa chỉ: www.dbdhnhatrang.edu.vn 

*Mọi thông tin tuyển sinh, xin trao đổi qua Th.s Nguyễn Ngọc Văn – Phó Hiệu trưởng, điện thoại: 0914.225.379.

Tải Công văn số 28/CV-DBĐHNT

Tải Công văn 379/BDT-VP

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn