Bắc Trà My đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 27/5, UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo" và tập huấn "Phát triển ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo, thay đổi tư duy trong thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo" năm 2022.

Việc tổ chức diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo" nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong việc xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khơi dậy đam mê và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, nhìn chung, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện bước đầu đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng khởi nghiệp, góp phần truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho thanh niên, phụ nữ, nông dân trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Bên cạnh đó, còn tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, góp phần phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Và trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên, phụ nữ, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện quyết định số 4396 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025" và quyết định số 1625 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025". UBND huyện Bắc Trà My đã triển khai xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Trong đó, đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện, từ đây làm đầu mối tham mưu triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My và kết nối vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, huyện còn thành lập Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bắc Trà My với 12 thành viên và đã được Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam công nhận.

"Hội khởi nghiệp huyện Bắc Trà My thời gian qua đã hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia cuộc thi sản phẩm chương trình OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh hàng năm của tỉnh.

Nghề dệt thổ cẩm ở huyện Bắc Trà My được hỗ trợ phát triển gìn giữ giá trị của người dân bản địa

 

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ, kết nối các cơ sở khởi nghiệp tham gia các diễn đàn khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam, vận động các cơ sở khởi nghiệp tham gia cuộc thi đánh giá, công nhận ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh hằng năm", ông Vũ nói.

Ông Thái Hoàng Vũ chia sẻ thêm, năm 2022, UBND huyện Bắc Trà My đã ban hành quy định đánh giá đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My và ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My lần thứ nhất năm 2022.

Dự kiến cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 6/2022 nhằm lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, còn tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và định hướng xuất khẩu lao động trong giai đoạn hiện nay cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp năm 2021 do Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức tại huyện Bắc Trà My với số lượng 35 học viên là đoàn viên thanh niên có mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện tham gia.

Ngoài ra, còn tổ chức tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam - TechFest Quảng Nam lần thứ nhất năm - 2019, lần thứ 2 - 2021.