Xã Trà Kót tổ chức đối thoại với Nhân dân

Sáng ngày 24/5/2022, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 2. Xã Trà Kót tổ chức Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp uỷ cùng với Nhân dân thôn 2, xã Trà Kót.

               Tham dự buổi đối thoại có ông Huỳnh Ngọc Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Võ Như Hoàng Thạch - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo UBND xã; đại diện lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận, hội đoàn thể của xã; Bí thư chi bộ, thôn Trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 2 và gần 80 đại biểu, đại diện cho Nhân dân thôn 2, xã Trà Kót.

Quang cảnh buổi đối thoại 

              Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Ngọc Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung trọng tâm của buổi đối thoại và khẳng định đây là dịp để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thôn 2, xã Trà Kót trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, trình bày tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của xã về những vấn đề cụ thể có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng nhằm góp phần củng cố, tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết, gần gũi giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, đề xuất với huyện, tỉnh, Trung ương kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết và trả lời những vấn đề mà bà con Nhân dân quan tâm. 

              Thông qua đó, giúp cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, nhất là các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; người có công với Cách mạng; xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường, đất đai; xây dựng nông thôn mới và các nội dung khác mà Nhân dân quan tâm. Để có những giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn xã, nhằm tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Kót, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

             Tại các buổi đối thoại đã có 07 lượt ý kiến phát biểu của người dân xoay quanh những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn xã trong thời gian qua, nhất là các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách; xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường, đất đai; giao thông, thủy lợi; xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập cho người dân.

             Kết luận buổi đối thoại, ông Huỳnh Ngọc ChiếnBí thư Đảng ủy đánh giá cao các nội dung mà đại biểu phát biểu và nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo chính quyền và các bộ phận chuyên môn có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời Nhân dân những kiến nghị thuộc thẩm quyền; những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên sẽ được tổng hợp và báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết. Đồng thời, mong muốn trong thời gian đến các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến trên tất cả các lĩnh vực để cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã trong thời gian đến./.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn