Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 27/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự Hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Đồng chí ông Huỳnh Ngọc Thiệu -  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, chủ trì Hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã bám sát định hướng của Huyện ủy Bắc Trà My kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 và triển khai thực hiện đạt một số kết quả nổi bật, như: tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; phối hợp tổ chức chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân trong dịp Tết, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn đảm bảo an toàn, chu đáo, vui tươi, tiết kiệm; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; tích cực vận động nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân và thường xuyên thăm đồng để phòng trừ ngập úng, sâu bệnh; thường xuyên nắm tình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người dân gặp khó khăn và phục hồi phát triển kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19; triển khai hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022…

Tuy nhiên, công tác mặt trận một số xã, thị trấn triển khai vẫn còn tồn tại, nhất là công tác phối hợp giữa mặt trận, tổ chức chính trị xã hội với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chặt chẽ; một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 20/10/2021 của Huyện ủy Bắc Trà My về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025; chưa cập nhật những chủ trương, văn bản mới để tuyên truyền cho người dân nắm rõ, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; một số địa phương thiếu quan tâm triển khai viết tin bài tuyên truyền trên “Trang cộng đồng”; việc nắm tình hình nhân dân chưa kịp thời, thiếu chủ động, thậm chí có việc không nắm được, nhất là tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; công tác thông tin báo cáo ở một số địa phương chậm và không đầy đủ.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Huỳnh Ngọc Thiệu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị UBMTTQVN cấp xã tập trung triển khai một số công việc sau:

1. Cần rà soát lại toàn bộ công việc 6 tháng đầu năm còn tồn đọng, chưa làm để khẩn trương triển khai thực hiện đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đạt kết quả.

2. Triển khai Công văn số 301/MTTQ-BTT ngày 19/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về một số nhiệm vụ,  giải pháp góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong công tác mặt trận.

3. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là các lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm mà nhân dân quan tâm như đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề tôn giáo, dân tộc; giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng, chế độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... để kịp thời báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cấp Ủy Đảng.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn