34 học viên hoàn thành Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Chiều 08/6/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.

Kết quả có 100% học viên hoàn thành và đạt yêu cầu khóa bồi dưỡng. Trong đó, 28/34 học viên loại giỏi, 06 học viên loại khá.

 

Trong thời gian từ ngày 01 - 08/06/2022, các học viên được bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức lớp học, báo cáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết. Các bài báo cáo đảm bảo đúng định hướng nội dung có lồng ghép những kiến thức về lý luận, chuyên môn và liên hệ tình hình thời sự trong nước, quốc tế cũng như những vấn đề thực tiễn của cơ sở vào nội dung bài giảng, tạo cho bài giảng thêm phong phú, sinh động.

Đa số học viên có ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện nghiêm nội quy lớp học với tinh thần cầu tiến. Đồng chí Phan Công Lương - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức lớp học đề nghị các học viên cần tiếp tục nghiên cứu các kiến thức đã được tiếp cận để từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cho bản thân; biến nhận thức thành hành động trong mọi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn