Bắc Trà My tuyên dương 46 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu

Sáng ngày 14.6, Hội Nông dân huyện Bắc Trà My tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 - 2022.

 

Ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu. Ảnh: H.G
Trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu. 

 

Hội Nông dân huyện Bắc Trà My cho biết, số lượng hội viên đăng ký và bình xét danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hằng năm đều tăng. Giai đoạn 2020 - 2022 có 9.863 lượt hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên tổng số 5.964 hộ nông dân (tăng 3.905 lượt hộ so với giai đoạn 2017 - 2019).

Kết quả, 3.939 lượt hộ được công nhận danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2020 - 2022, đạt 39,94% so với hộ đăng ký (vượt 6,94% so với chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao).

Trong đó, đạt danh hiệu cấp Trung ương là 22 lượt hộ, cấp tỉnh 274 lượt hộ, cấp huyện 1.245 lượt hộ và cấp xã 2.389 lượt hộ. Các địa phương có tỷ lệ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cao là xã Trà Giang, Trà Tân, Trà Đông, Trà Dương và thị trấn Trà My.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu đã góp phần củng cố vai trò, vị trí của tổ chức hội nông dân; hình thành một số mô hình kinh tế hiệu quả; khơi dậy mối đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong hội viên, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My tặng giấy khen 46 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022.

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn