BHXH huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với UBND các xã, thị trấn

Chiều ngày 22/6, Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh - xã hội huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện,  Bảo hiểm xã hội huyện; lãnh đạo các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao hiệu quả chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Luận – Giám đốc BHXH huyện đã thông tin đến UBND các xã, thị trấn Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; Công văn số 729/BHXH-TT&PTĐT của BHXH Quảng Nam về việc báo cáo UBND tỉnh chấm dứt ký hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT với UBND xã, phường, thị trấn. Theo đó, Hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT đã ký kết giữa BHXH huyện Bắc Trà My với UBND xã, thị trấn, Bưu điện huyện theo quy định tại Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam có hiệu lực thực hiện đến ngày 30/6/2022. BHXH huyện đề nghị các Đại lý thu BHXH, BHYT phối hợp thực hiện thủ tục chấm dứt và thanh lý hợp đồng Đại lý thu đã ký theo quy định. Kể từ ngày 01/7/2022, BHXH huyện Bắc Trà My chuyển sang hợp đồng với các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH.

 

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí  Lê Văn Tuấn – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bắc Trà My nhấn mạnh việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa BHXH huyện và các đơn vị trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài nhằm đạt các chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ về BHXH, BHYT do Huyện Ủy, UBND huyện giao các xã, thị trấn các trên địa bàn góp phần đóng góp chính sách an sinh xã hội tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển bền vững. Đồng chí cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp tốt với các Tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng thời, đề nghị BHXH huyện thực hiện chuyển giao cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tiếp tục thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo không gây xáo trộn cũng như ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn