Cục thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 1 tháng 7, Cục thống kê tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại huyện Bắc Trà My.

Tham gia hội nghị, có 12 Chi cục thống kê của 18 huyện, thành phố trong tỉnh. Trong 6 tháng qua, Cục thống kê tỉnh Quảng Nam đã triển khai thu thập thông tin các cuộc điều tra trên nhiều lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư; thương mại, dịch vụ… Đồng thời, xử lý kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất. Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Cục thống kê tỉnh Quảng Nam cũng đã xây dựng và công khai lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 theo quy định. 

Hoạt động thu thập, điều tra thống kê tại huyện Bắc Trà My

 

Hiện nay, hình thức phổ biến thông tin thống kê ngày càng đa dạng, phong phú. Ngành thống kê trên địa bàn tỉnh đã phổ biến thông tin bằng văn bản giấy, văn bản điện tử, các ấn phẩm thống kê và phổ biến qua trang thông tin điện tử Cục Thống kê, Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh (IOC), hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS). 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Chi cục thống kê tỉnh Quảng Nam tiếp tục bám sát nhiệm vụ  nâng cao chất lượng công tác thống kê; thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê trong toàn ngành.

Tin liên quan

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/06/2022 | 03:14 PM
Ngày 27/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Công bố mức độ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số:1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn